Vzdělávací program:                   53-41-N/… Diplomovaná dětská sestra

Dosažený stupeň vzdělání:          Vyšší odborné vzdělání

Délka/forma vzdělávání:              3 roky/denní studium

Způsob ukončení:                        Absolutorium

Certifikace:                                  Vysvědčení o absolutoriu

                                                   Diplom absolventa vyšší odborné školy

 

 

                                                Učební plán / ročník / období

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Počet výukových týdnů

14

14

9

9

8

8

62 týdnů

Počet hodin týdně

28

30

35

35

34

33,5

P

C

Povinné základní předměty

– kategorie A/počet hod./ období/

Cizí jazyk*

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

0/3

KZ

0/3

KZ

0/3

KZ

0/3

KZ

0/4

KZ

0/4

ZK

0

202

Anatomie a fyziologie

3/0

 KZ

2/0

 ZK

70

0

Odborná latinská terminologie

2/0

 ZK 

 

 

 

 

28

0

Farmakologie a toxikologie

1/0

 Z

1/0

 KZ

 

 

23

0

Patologie a patofyziologie 

 

 1/0

Z

2/0

ZK

 

 

32

0

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie

1/0

Z

1/0

ZK

 

 

 

 

28

0

Biofyzika

 

 

1/0

Z

 

 

 

9

0

Biochemie

 

 

1/0

 

 

 

 

9

0

Hematologie a transfuziologie

 

 1/0

 

 

 

 

14

0

Genetika a prenatální diagnostika

 

 

1/0

  Z  

 

 

 

9

0

Klinická propedeutika

 1/0

 Z

1/0

KZ

 

 

28

0

Radiologie a nukleární medicína                  

 

 

1/0

  Z  

 

 

9

0

Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl

2/0

ZK

 

 

 

 

28

0

Výživa dítěte a dietetika

 

 2/0

 ZK

 

 

28

0

Rehabilitační ošetřovatelství                                      

 

0/1

Z

0/1

KZ

 

 

0

23

Povinné oborové předměty

- kategorie A /počet hod./ období/

 

První pomoc a medicína katastrof            

0/2

ZK

 

 

 

 

0

28

Ošetřovatelství*

 

Teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte**                

1/0

 

1/0

 KZ 

1/0

Z

1/0

KZ

0/1

Z

1/0

ZK

54

8

Ošetřovatelské postupy

0/3

KZ

0/3

ZK

 

 

 

 

0

84

Výzkum v ošetřovatelství

 

 

 

1/0

Z

1/0

ZK

 

17

0

Komunitní a domácí péče      

 

 

 1/0

Z

2/0

ZK

 

 

27

0

Multikulturní ošetřovatelství

 

 

 

 

 

 

 

2/0

KZ

16

0

Etika v ošetřovatelství**

(Humanitní vědy*)

 

1/0

 

1/0

KZ

 

 

 

23

0

Ošetřovatelství v klinických oborech*

 

Ošetřovatelská péče v neonatologii a pediatrii**

 

 

2/6

KZ

2/6

KZ

2/5

KZ

2/6

ZK

68

1961)

Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech**                                     

 

 

 

2/2

KZ

2/2

KZ

2/2

KZ

2/2

ZK

68

681)

Ošetřovatelská péče v dětské neurologii**

 

 

 

2/2

ZK

 

 

18

18

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii**

 

 

 

 

2/2

ZK

16

16

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové gynekologii a porodnictví

 

 

 

 1/1

 KZ

1/1

ZK

17

17

Ošetřovatelská péče v dětské onkologii a paliativní péče**

 

 

 

 2/0

 Z

 2/0

 KZ

1/1

ZK

42

8

Intenzivní péče v pediatrii

 

 

 

 

 

 

2/1

ZK

16

8

Ošetřovatelská péče o děti v otorinolaryngologii**                                     

 

 

 

 

 

1/0,5

 Z

8

4

Ošetřovatelská péče o děti

v oftalmologii**                                     

 

 

 

 

 

1/0,5

 Z

8

4

Ošetřovatelská péče o děti

dermatovenerologii**

 

 

 

 

1/0,5

 Z

 

8

4

Ošetřovatelská péče o děti

ve stomatologii**

 

 

 

 

1/0,5

 Z

 

8

4

Ošetřovatelská péče o děti v infekčním lékařství**                                   

 

 

 

 

1/0,5

 Z

8

4

Ošetřovatelská péče v dětských zařízeních

 

 

 

 

0/2

Z

0

16

Povinné základní předměty

– kategorie A/počet hod./ období/

 

Sociální a další související obory*

 

Filozofie

1/0

 Z  

 

 

 

 

14

0

Sociologie

 

 

 

 

1/0

  Z  

8

0

Obecná a vývojová psychologie**

(Humanitní vědy*)

 

1/0

 KZ 

1/1

ZK

 

 

 

23

9

Sociální psychologie

 

 

 

1/1

KZ

 

 

9

9

Zdravotnická psychologie**

(Humanitní vědy*)

 

 

 

1/1

Z

1/1

ZK

 

17

17

Management a řízení kvality

 

 

 2/0

 Z

1/1

 KZ

27

9

Základy legislativy a práva

 

 

 

 

 2/0

 KZ

 

16

0

Informační systémy ve zdravotnictví

 

 0/1

 KZ

 

 

 

 

0

14

Komunikace v ošetřovatelství

 0/1

 Z

0/2

 ZK

 

 

 

 

0

42

Pedagogika a edukace v ošetřovatelství**

(Humanitní vědy*)

 

 1/0

 Z

2/1

 KZ

 

 

 

32

9

Speciální pedagogika

 

 

 

 

 

1/0

 KZ

 

8

0

Metodika výchovné péče a herní terapie

 

 0/2

 KZ

 0/2

 ZK 

0

36

Zdravotně sociální problematika

 

 

 

 

 1/0

 Z

2/0

 KZ

24

0

Celkový počet hodin

915

593/2641)

Odborná ošetřovatelská praxe

 

Ošetřovatelská praxe

0/8

 Z  

0/7

 KZ  

 

 

 

 

0/210

Odborná praxe I (počet týdnů)

2 týdny

Z

2 týdny

Z

 7 týdnů

Z

7 týdnů

Z

8 týdnů

Z

6 týdnů

ZK

0/1280

32 týdnů

Odborná praxe II

(počet týdnů)

 

4 týdny

Z

 

4 týdny

Z

 

0/320

8 týdnů

Celkem hodin praxe

192

338

280

440

320

240

0/1810