Rozvrh hodin       školní rok 2018/19       1. pololetí
pondělí úterý středa čtvrtek pátek
    0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4   0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4   0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4   0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4   0 1 2 3 4 5 6  
1. ZA Th CHE SOM SOM MAT ANJ2 ANJ1 LAJ TEV1/IKT2     OSE2/IKT3 OSE3/IKT1 ANJ2 OSE ANJ1 SOM           LIV CJ OBN LAJ BI MAT           VZV CHE CJ MAT FYZ ANJ1 ANJ2 DEJ         TEV2/OSE1 SOM FYZ ANJ2 BI ANJ1 1.ZA
Mgr. Bartuňková B Ka B B Du U U U M.Sv/Ště   B/Ka B/Ka U B U B         P P Zd U Sv Du         Schwarz Ka P Du Po U U Št       M.Sv/B B Po U Sv U
1. LY   NEJ DEJ BI CJ ANJ2 ANJ1 OBN IKT3/TEV2  Ště/M.Sv     VKZ MAT CHE ANJ2 ANJ1 LIV CJ         LAJ BI FYZ DEJ MAT   NEJ  Št           Th TEV1 TEV1 MAT ANJ1 CHE ANJ2 IKT1   Ště       BIcv  Sv  (S) CHE ANJ2 FYZ LAJ ANJ1 1.LY
Ing. Podskalská   Št Št Sv P So So Zd       Schwarz Hl Po So So P P RUJ  Št     U Sv Du Št Hl RUJ  Št   IKT2  Ka     Po M.Sv M.Sv Hl So Po So         FYZcv  Du   (S) Po So Du U So
1.LA LAT ANJ   CHE TEV TEV LAJ         FYZ MAT BI CHE ANJ DEJ   LAJ Th     IKT1  Ště OBN MAT CHE CJ LIV   FYZ         ANJ ANJ SOM CJ   LAT1     Ka         KV DEJ BI CHE MAT SOM 1.LA
Mgr. Urbanová Mokrý U   SV M.Sv M.Sv U       Du Du Sv Sv U Št   U U       Zd Du Sv P P   Du       U U Sv P IKT2  Ště           Zd Št Sv Sv Du Sv
2.ZA OSEcv1    CHE KP PAT PAT   ZEH BI       Th OSE ANJ ANJ PSK   IKT1   Ště OSEcv1         DEJ OSE CJ PSK   TEV TEV         FYZ CHE KV ANJ MAT DEJ             CJ LIV MAT OBN PP1  Mar   2.ZA
Mgr.Štrupl   PP2  Va Ka Va Va   Jirků Sv     Št Va U U Va   OSEcv2   Va       OSEcv2   Va Št Va P Va   M.Sv M.Sv       Du Ka Zd U Du Št           P P Du Št IKT2      Ště
2. LY   IKT1 IKT1 OBN BI CJ LIV   MI       NEJ DEJ ANJ CHE BI MAT   CHEcv/FYZcv/měs       PP PP MAT NEJ FYZ   PS BI       FYZ     CHE MAT ANJ PS LIV CJ             DEJ TEV TEV ANJ     2.LY
Ing. Štěpánová   Ště Ště Zd Sv Zd Zd   Jirků     Št Št So Po Sv Hl   Th Ště  Po/Du     MM MM Hl Št Du   Va Sv     Du Po Hl So Va Zd Zd           Št M.Sv M.Sv So IKT2      Ště
3. ZA LIV CJ MAT ANJ2 OSE ANJ1 PSK   Th           PSK CJ   OSE OSE ANJ1   Č       6:30                            OSN               6:30                              OSN               OSEcv MAT OSE OBN TEV1  M.Sv 3.ZA
Mgr. Böhmová P P Du Č Č Va           Va P   TEV2   M.Sv     Bö, B             Bö, B             Du Zd ANJ2    Č  
3. LY   FYZ BI ANJ ANJ CHE   VLM1    Ka     OBN MAT ANJ CJ NEJ FYZ LIV             TEV TEV BI EKO EKO PAT   PS Th     CJ PAT BI KP KP CHE MAT             VLM2   Ka OŠP NEJ OŠP 3.LY
RNDr. Svítilová   Du Sv So So Ka IKT2 Ště         Zd Hl So Zd Št Du Zd           M.Sv M.Sv Sv Proch Proch Mar   Va Sv   Zd Mar Sv Mar Mar Ka Hl               IKT1 Ště Mar Št Mar
3.LA LIV CJ MAT ANJ   HHTcv     HTS HTS         MIE MIE CJ IKT HHT   TEV TEV         HTScv VLM VLM   KLBcv     MIEcv BIO BIO                 KLB KLB MAT Th OBN ANJ ANJ 3.LA
Mgr. Vondráčková P P Du Č   Plucarová Čápová Čápová       Stříbrná Stříbrná P Ka Žalud   M.Sv M.Sv       Švandová Ka Ka   Vo   Unuck Po Po               Vo Vo Du P Zd Č Č
4. ZA 6:30                                          OSN             6:30                                          OSN             Th EKO EKO TEV TEV PSK1 ANJ PSK2 OSE         SANJ OBN CJ OSE1 MM   ANJ ANJ           OSE OSE ANJ LIV CJ EKO 4.ZA
Mgr. Mokráčková MM, Va           MM, Mar           MM Proch Proch M.Sv M.Sv MM Č MM MM       Č Zd P   OSE2 MM Č Č         MM MM Č P P Proch
4.LY   CJ LIV TEV TEV FYZ   BI ANJ       VLM1   Po NEJ ANJ CJ CHE             MAT SANJ Č EKO ANJ   PS BI           OBN FYZ ANJ BI PS CHE   NEJ       Th CHE MAT LIV VLM2     Po 4.LY
Mgr. Zdeněk IKT2 Ště Zd Zd M.Sv M.Sv Du   Sv Č           Št Č Zd Po           Hl SMAT Hl Proch Č   Va Sv         Zd Du Č Sv Va Po   Št     Zd Po Hl Zd IKT1Stě    
1. DFA                                                                                                       1.DFA
Ing. Karásek                                                                                              
2. DFA FKL ANL   ANJp         KOS CHL CHL PAP PAP PAP       LEKp LEKp   PRLp PRLcv ANJs             PSK PSK FGNp FGNp FGNcv FGNcv        ZARp         (L)         FKL    ANJs     2.DFA
Ing. Červenková Pánková Mokrý   Č       Janáčk Janáčková Blažková       Hájková Hájková Formánková Formánková Č           Va Va Konopáčová Konopáčová   Kuprová       Pánková   Č    
3. DFA     ANJs FKL SAPs           ZDP ZDP ZDP CHL CHL   LEKp LEKs         FGNp FGNcv   PRLcv       ANL ANJs     VYD VEZ     PRLp           3.DFA
Ing. Karásek     Č Pánková Pánková         Smyčková Janáčková   Hájková Hájková       Spáčilová Spáčilová   Formánková     Mokrý Č     Hniličková Dvoř   Formánková