UČEBNÍ  PLÁN

Dálkové studium

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

vyučovací předmět

Počet  hodin konzultací v ročníku

celkem

Povinné předměty

1.

2.

3.

4.

5.

 

Český jazyk

10

12

12

17

13

110

Cizí jazyk

30

25

25

20

30

130

Latinský jazyk

30

-

-

-

-

30

Občanská nauka

-

-

10

10

15

35

Dějepis

10

10

-

-

-

20

Matematika

10

10

10

10

20

60

Fyzika

-

15

20

-

-

35

Chemie

-

20

15

-

-

35

Biologie

20

-

-

-

-

20

Literární výchova

0/5

8

8

8

12

41

Kulturní výchova

5/0

-

-

-

-

5

Informační a komunikační technologie

-

-

15

15

-

30

Ekonomika

-

-

-

20

-

20

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

10

-

-

-

-

10

První pomoc

-

20

-

-

-

20

Psychologie a komunikace *

-

15

15

15

10

55

Klinická propedeutika

20

-

-

-

-

20

Somatologie

40

-

-

-

-

40

Základy epidemiologie a hygieny

-

15

-

-

-

15

Ošetřovatelství *

30

70

30

30

40

200

Ošetřování nemocných *

-

-

60

75

80

215

Volitelné předměty

-

-

-

-

-

-

Celkem hodin

220

220

220

220

220

1100

Nepovinné předměty

-

-

-

-

-

-