UČEBNÍ  PLÁN

Denní studium

53-43-M/01 Laboratorní asistent

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

celkem

Povinné předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk

2

2

2

2

8

Cizí jazyk

4

3

3

4

14

Latinský jazyk

2

-

-

-

2

Dějepis

2

1

-

-

3

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Chemie

4

3+1

-

   -

8

Biologie

2

1

-

-

3

Fyzika

2

2

-

-

4

Matematika

3

2

2

-

7

Literární výchova

1

1

1

1

4

Kulturní výchova

1

 

 

 

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

1

1

-

4

Ekonomika

-

-

-

3/1

2

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

-

2

-

-

2

První pomoc

 

1

-

-

1

Somatologie

2

-

-

-

2

Patologie

-

2

-

-

2

Analytická chemie

-

  3

-

-

3

Biochemie

-

-

2

1

3

Laboratorní technika

3

-

-

-

3

Vybrané laboratorní metody

-

-

2

-

2

Klinická biochemie*

 

2

 1

3

6

Cvičení z klinické biochemie

-

-

4

4

8

Histologie a histologická technika*

-

1

3

3

7

Hematologie a transfúzní služba*

-

1

2

1

4

Cvičení z hematologie a transfúzní služby

-

-

2

2

4

Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie*

-

1

2

3

6

Cvičení z mikrobiologie a imunologie

-

-

2

2

4

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

Volitelný seminář

-

-

-

1

1

Celkem hodin

33

33

32

32

130

Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Odborná praxe

-

-

4týd

-