UČEBNÍ  PLÁN

Denní studium

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

celkem

Povinné předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk

2

2

2

2

8

Cizí jazyk

4

3

3

4

14

Latinský jazyk

2

-

-

-

2

Dějepis

1

2

-

-

3

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Chemie

2

2

-

-

4

Biologie

2

1

-

-

3

Fyzika

2

1

-

-

3

Matematika

3

2

2

-

7

Literární výchova

1

1

1

1

4

Kulturní výchova

-

1

-

-

1

První pomoc

-

1

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Ekonomika

-

-

-

3/1

2

Somatologie

4

-

-

-

4

Klinická propedeutika

-

1

-

-

1

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

1

-

-

-

1

Patologie

-

2

-

-

2

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

-

1

Ošetřovatelství *

3

6

6

4

19

Ošetřování nemocných *

-

-

12

14

26

Psychologie a komunikace *

-

2

2

1

5

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

Volitelný seminář

-

-

-

1

1

Celkem hodin

32

33

31

32

128

Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Odborná praxe

-

-

4týd

1týd

-