Povinné moduly

Počet hodin týdně v ročníku a období

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Cizí jazyk*

1/2 Z

1/2 KZ

1/2 Z

1/2 KZ

0/2 Z

0/2 ZK

16

Latinský jazyk

0/2 Z

0/2 KZ

 

 

 

 

4

Chemie a biochemie

3/0 ZK

4/0 ZK

 

 

 

 

7

Psychologie a komunikace

2/0 Z

0/2 Z

1/1 KZ

1/1 ZK

 

 

8

Informační a komunikační technologie

0/2 Z

0/2 Z

 

 

 

 

4

Veřejné zdravotnictví

 

 

 

 

1/0 Z

2/0 Z

3

Výchova ke zdraví

2/1 Z

 

 

 

 

 

3

První pomoc a medicína katastrof

 

 

 

1/1 Z

 

 

2

Anatomie a fyziologie

4/0 KZ

2/0 ZK

 

 

 

 

6

Patofyziologie a patologie

 

 

3/0 ZK

 

 

 

3

Mikrobiologie a hygiena

1/0 Z

1/0 ZK

 

 

 

 

2

Výživa člověka

2/0 Z

 

 

 

 

 

2

Farmaceutická botanika

1/2 ZK

1/2 ZK

 

 

 

 

6

Analýza léčiv

 

0/3 KZ

0/3 KZ

0/3 KZ

0/4 ZK

0/4 KZ

17

Farmakologie*

 

3/0 KZ

4/0 ZK

4/0 KZ

3/0 KZ

4/0 ZK

18

Příprava léčiv*

2/0 KZ

2/3 KZ

2/3 ZK

2/3 KZ

2/3 KZ

2/0 ZK

24

Laboratorní technika

0/3 KZ

 

 

 

 

 

3

Farmakognózie*

 

 

2/2 KZ

2/3 ZK

2/2 KZ

2/0 ZK

15

Chemie léčiv

 

 

2/0 KZ

2/0 KZ

2/0 ZK

2/0 KZ

8

Výdejní činnost

 

 

 

 

2/0 ZK

3/0 KZ

5

Zdravotnické prostředky

 

 

 

 

3/0 Z

4/0 KZ

7

Základy radiologie

 

 

1/0 Z

0/1 Z

 

 

2

Lékárenství*

 

 

2/0 Z

1/1 KZ

2/1 ZK

2/1 KZ

10

Kosmetologie

 

 

1/0 Z

1/0 Z

 

 

2

Seminář k absolventské práci

 

 

 

 

0/1 Z

0/2 Z

3

Celkem

30

30

30

30

30

30

180

Odborná praxe  

4 týdny

 

4 týdny

4 týdny

3 týdny

15 týd.