UČEBNÍ  PLÁN

 

Denní studium

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

 

v ročníku

 

vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

celkem

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

Český jazyk

2

2

2

2

8

 

1. Cizí jazyk

4

3

3

4

14

 

2. Cizí jazyk

2

2

2

2

8

 

Dějepis

2

2

-

-

4

 

Občanská nauka

1

1

1

1

4

 

Chemie

3

2,5

2

   3

10,5

 

Biologie

2,5

3

3

3

        11,5

 

Fyzika

2,5

2,5

2

2

9

 

Matematika

3

3

2

2

10

 

Literární výchova

1

2

1

2

6

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

 

Ekonomika

-

-

2

1

3

 

Mikrobiologie

-

2

-

-

2

 

První pomoc

-

2

-

-

2

 

Patologie

-

-

2

-

2

 

Výchova ke zdraví

2

-

-

-

2

 

Klinická propedeutika

-

-

2

-

2

 

Ošetřovatelská propedeutika

-

-

2

-

2

 

Vybrané laboratorní metody

-

-

3

3

6

 

Psychologie

-

2

1

2

5

 

Latinský jazyk

2

   -

-

-

2

 

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

Volitelný seminář

-

-

-

1

1

 

Celkem hodin

31

33

33

31

128

 

Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

Odborná praxe

-

-

2týd

-